Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Cybercrime module 2: How to continue

Cybercrime module 2: How to continue

Doelstelling

Je verwerft een integrale en geïntegreerde uitdieping van de module ‘how to start’. Je hebt inzicht in het technisch en wetenschappelijk forensisch onderzoek van een informaticaomgeving. Je kan alle relevante informatie tot het vaststellen en doen ophouden van een misdrijf verzamelen. Je kan overgaan tot de identificatie van verdachten binnen het aspect cybercrime.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je hebt een attest ‘cybercrime module 1: How to start ‘ verworven. Je werkt dagelijks als ‘sturend’ medewerker binnen de informaticaomgeving.
Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calog-medewerker.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA4659

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Specifieke uitdieping en verfijning van informaticamisdrijven.
  • Werken binnen de toepassingsfeer van de computer crime unit (CCU).
  • Ontwikkelen en integreren van de te handhaven vaardigheden.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
voorjaar 2022
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

16 uur

Prijs

416 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 14

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be