Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Coppra, strijd tegen radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme - Vernieuwde actuele opleiding 2020

Coppra, strijd tegen radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme - Vernieuwde actuele opleiding 2020

Doelstelling

Je verwerft inzicht in de radicaliseringsprocessen die mogelijks kunnen uitmonden in dreigingen of extremistisch geweld en/of terroristische aanslagen. Je hebt kennis van de verschillende partners en platformen , hun rol en activiteiten en je ziet het belang van een goede gecontextualiseerde informatiedoorstroming. Je bent je bewust van je rol als partner in de vroegtijdige detectie van verdacht gedrag of verandering en opvolging van geradicaliseerde entiteiten.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur of officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA3883

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Het algemeen kader (Eu - Belgische wettelijke kader).
  • Radicaliseringsprocessen.
  • Indicatoren van verandering en pre-incident indicatoren.
  • De verschillende ideologieën en extremistische/terroristische groeperingen.
  • De toestand in België, fenomenen en tendensen en praktijkvoorbeelden.
  • De principes van informatie-gestuurde politiezorg en informatiedragers en het belang van goede contextualisering (richtlijnen MFO 3).

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
11 december 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 25

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be