Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Brandstichting, vaststellen van criminele branden

Brandstichting, vaststellen van criminele branden

Doelstelling

Je kan politioneel tussenkomen bij een brand en kan knipperlichten van brandstichting waarnemen.
Je kan spoorbewust optreden en sporen bij een brandstichting juist interpreteren.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur of officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA3565

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Wettelijk kader, strafrecht.
  • Begripsomschrijving van brandstichter en pyromaan.
  • Lezen van brandsporen.
  • Monster- en inbeslagname van de sporen en brandstalen.
  • Afstapping op de plaats van het delict en coördinatie van te nemen maatregelen.
  • Aandacht voor 'de vijf items' die van cruciaal belang zijn in het latere onderzoek.
  • Aanpak van een woning-, appartement- en autobrand.
  • Inbreng van de branddeskundige en de brandhaarddetectiehond, …
  • Aanpak van seriebranden.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PZ Leuven
De Vunt 2
3220 Holsbeek
8 oktober 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 25

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be