Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > BDO ‘Waarnemen, interpreteren en optreden bij afwijkend gedrag’

BDO ‘Waarnemen, interpreteren en optreden bij afwijkend gedrag’

Doelstelling

De deelnemer legt de wettelijke basis voor identiteitscontroles, fouilles, bestuurlijke inbeslagnemingen en vrijheidsbenemingen uit; legt het psychologisch kader van menselijke gedragingen uit; duidt de verschillende stappen voor observeren, interpreteren en tussenkomen bij afwijkend gedrag; benut optimaal de plaatsgesteldheid van de zone waarin gewerkt wordt; zet een spottersdispositief op; neemt afwijkend gedrag waar; spreekt potentieel verdachte personen aan; speelt verdachte personen door naar interveniërend team.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA6038

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Onderwijsleergesprek, klassengesprek, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Wettelijke basis m.b.t. identiteitscontroles, fouilles, bestuurlijke inbeslagnemingen en  vrijheidsbenemingen.
  • Waarnemen / observeren van mensen.
  • Afwijkende gedragingen / kenmerken.
  • Handelen (bevragen en aanspreken).
  • Beslissen (eventuele interventie).

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

Luchthaven Zaventem
voorjaar 2021
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

24 uur

Prijs

te bepalen

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 16

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be