Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Basiscompetenties recherche

Basiscompetenties recherche

Doelstelling

Helaas is het voor de interveniërende politieman of vrouw vandaag de dag niet eenvoudig meer door de complexiteit van de verschillende soorten vaststellingen op het terrein om stil te blijven staan bij kleine details die nochtans een groot verschil kunnen maken in verder onderzoek.
Het is geenszins de bedoeling om van alle kandidaat inspecteurs ‘rechercheurs’ te maken doch sterkere ‘vaststellers op het terrein’ die handelen met verworven kennis en inzicht ten voordele voor het geheel van het onderzoek.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA6820

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Onderwijsleergesprek, klassengesprek, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

Basiskennis voor de eerste vaststellende politieman bij:
  • Gebruik telecomwetgeving en bomwetgeving.
  • Internetrecherche en onrustwekkende verdwijningen.
  • Huiszoeking informaticamilieu en mensenhandel.
  • Internationale politiesamenwerking  en rondtrekkende dadergroepen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
5 en 6 oktober 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

16 uur

Prijs

192 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 20

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be