Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Actieplannen, opstellen en leiden

Actieplannen, opstellen en leiden

Doelstelling

Je kan een actieplan ontwikkelen, opstellen en opvolgen, rekening houdend met de verschillende actoren, partners en de managementcyclus.
Je kan op een duidelijke manier juiste doelstellingen formuleren zodat het gekozen beleid geoperationaliseerd wordt.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent hoofdinspecteur, officier van politie of calogmedewerker A/B.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA3145

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie en praktijkoefeningen.

Inhoud

Inleiding: de managementcyclus, de verschillende soorten plannen en hun onderlinge verhouding, de verschillende actoren.
Vertaling van het beleid naar concrete acties: de verschillende stappen van het planningsproces, het formuleren van de juiste doelstellingen, de capaciteitsberekening.
De structuur en inhoud van een actieplan.
Het uitvoeren en opvolgen van actieplannen: werken met indicatoren en stuurborden.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
wordt georganiseerd bij voldoende inschrijvingen
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 25

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be