Home  > Politie  > Over de politieschool

Over de politieschool

Opleidingen

Oefening openbare orde

Het Trainings- en opleidingscentrum voor de politie organiseert vele opleidingen en trainingen voor politieambtenaren en ambtenaren met beperkte politionele bevoegdheid. Ook niet-politiemensen, zoals bijvoorbeeld studenten criminologie zijn welkom op een aantal van die opleidingen.
Voor andere organisaties, zoals bijvoorbeeld overheidsdiensten en bedrijven kan op eenvoudige vraag een opleiding op maat ontwikkeld worden.

Opleidingen ter plaatse in je eigen organisatie

Studenten politie

Indien je opteert om een opleiding ter plaatse in jouw organisatie te organiseren, aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze docenten komen de opleiding verzorgen in je eigen lokalen. Wij vragen een voldoende didactisch uitgerust lokaal.
Data voor deze opleidingen worden steeds in onderling overleg afgesproken en de inhoud van de opleiding kan volledig op maat van je organisatie aangepast worden.

Onze docenten

Docentendag politie

Onze docenten zijn vooral specialisten in de verschillende politiemateries en werkzaam in korpsen en diensten van de lokale en de federale politie.
Ook burgers met bepaalde materiedeskundigheid geven les in de verschillende opleidingen.
De docenten volgen regelmatig pedagogische bijscholingen in het PIVO en volgen zeer nauwlettend de nieuwe ontwikkelingen bij de politie.