Home  > Politie  > Opleiding aan derden  > Gemachtigd opzichter

Gemachtigd opzichter

Doelstelling

Je wordt gemachtigd opzichter en kan het verkeer stilleggen om voetgangers in groep te laten oversteken.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent minstens 18 jaar oud en je bent: vrijwilliger, leerkracht, ouder, toeristische gids of gids van jeugdbewegingen, monitor, stadwacht, …

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Wettelijk kader.
  • De plaats van de voetganger en het oversteken van de rijbaan (regels en methoden).
  • Het gedrag van de bestuurders tegenover voetgangers.
  • De signalisatie.
  • De voorzichtigheidsregels die in acht moeten worden genomen.
  • Het anticiperen op gedragingen en ook op fouten die de weggebruikers kunnen begaan.
  • Beoordeling van de verkeersomstandigheden (remafstand, bijzondere problemen bij het oversteken, context van het verkeer, ...).

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding. Er wordt nagegaan of de kandidaat zijn opdracht als gemachtigd opzichter zal aankunnen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
of op locatie
op aanvraag

Duur

3 uur
volgens afspraak

Prijs

op aanvraag

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be