Home  > Politie  > Opleiding aan derden  > Basisopleiding bijzondere veldwachter (samenwerking tussen PLOT en PIVO)

Basisopleiding bijzondere veldwachter (samenwerking tussen PLOT en PIVO)

Doelstelling

Je beschikt over de noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitude van een bijzondere veldwachter.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De personen die over een schriftelijke overeenkomst met de aansteller beschikken, mogen aan de opleiding deelnemen.
De kandidaat-cursist dient een bewijs van goed zedelijk gedrag (niet ouder dan drie maanden) of een afschrift van het uittreksel van het strafregister (niet ouder dan drie maanden) aan de opleidingsinstelling voor te leggen.

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

Module 1: recht.
Module 2: bevoegdheden van de bijzondere veldwachter en deontologie.
Module 3: proces-verbaal.
Module 4: veilig en verantwoord optreden.
Module 5: sociale vaardigheden.

Beoordelingswijze

Schriftelijk en mondeling examen zoals bepaald in het KB van 10 september 2017 (artikel 5) en het MB van 10 juli 2019 (Artikel 8 en 9).

Plaats en data

Provinciedomein Halve Maan
Omer Vanaudenhovenlaan 48
3290 Diest
start bij voldoende kandidaten najaar 2020

Duur

80 uur

Prijs

900 euro

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be