Home  > Politie

Politie

Basisopleidingen

Basisopleidingen

Beroepsopleidingen voor de aspirant om een eerste betrekking als agent of inspecteur uit te oefenen en beroepsopleidingen voor het middenkader tot bevordering naar hoofdinspecteur.

Functionele opleidingen

Functionele opleidingen

Beroepsopleidingen voor specifieke doelgroepen zoals motoragent, speciale interventie-eenheid, rechercheur, hondengeleider, ... het slagen hierin kan één van de toelatingsvoorwaarden zijn voor gespecialiseerde betrekkingen.

Voortgezette opleidingen

Voortgezette opleidingen

Beroepsopleidingen waarin de cursisten de eerder verworven kennis en vaardigheden verder inoefenen en nieuwe competenties ontwikkelen. Alle opleidingen geven recht op een hogere baremische weddeschaal.

Administratieve en logistieke ondersteuning

Administratieve en logistieke ondersteuning

Alle personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie die al dan niet een Calogstatuut hebben, kunnen deze opleidingen volgen.

Opleiding aan derden

Opleiding aan derden

De politieschool biedt ook opleiding aan derden. Hierbij speelt de school in op vragen van openbare besturen of bedrijven om bepaalde groepen van hun personeel een opleiding op maat aan te bieden.

Rijopleidingen, verkeer en mobiliteit

Rijopleidingen, verkeer en mobiliteit - thumb

Het expertisecentrum biedt in samenspraak met vele experts, partners en diensten diverse opleidingen aan. Samen sterk in opleiden voor meer verkeersveiligheid!