Home  > Politie  > Functionele opleidingen  > Wijkpolitie

Wijkpolitie

Doelstelling

Je beschikt over de noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitude van een wijkagent.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie en zal binnen je politiezone werken in de functionaliteit wijkwerking.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA2815

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, groepsdiscussie, casusbespreking, demonstratie, oefeningen en rollenspelen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

Luik I: de politionele aanpak van de buurt en de wijk.
Luik II: technieken en basisvaardigheden.
Luik III: toepassing van de gemeenschapsgerichte politie in de wijkwerking.
Luik IV: projectwerking, voorbereiding stage en eindproef.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding met schriftelijk en mondeling examen en een evaluatie van de operationele stage.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
van 23 november 2020 tot en met 11 december 2020
mondeling examen: 21, 22 en 23 april 2021
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

120 uur theorie gevolgd door 100 uur stage in een lokale politiezone

Prijs

720 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 25

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be