Home  > Politie  > Functionele opleidingen  > DPA - Diefstalpreventief adviseur, basisvorming

DPA - Diefstalpreventief adviseur, basisvorming

Doelstelling

Je kan een diefstalpreventief advies verstrekken binnen het kader van gebeurlijke of mogelijke diefstal.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calogmedewerker en belast met opdrachten van diefstalpreventief adviseur.
Inlichtingen over de vrijstellingen voor het volgen van de opleiding, kan je verkrijgen op het telefoonnummer 02-456 89 42.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA2132

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, bezoeken, demonstraties en stage met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Module 1: globale beveiligingsmethode 45 uur inclusief stage.
  • Module 2: bijzondere beveiligingsmethode - zelfstandige ondernemers 22,5 uur inclusief stage.
  • Module 3: bijzondere beveiligingsmethode - openbare gebouwen 22,5 uur inclusief stage.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.
Aan het einde van de opleiding en na de praktijkstage, leg je een mondelinge proef af die bestaat uit meerdere onderdelen:
  • Mondelinge vragen over de verschillende materies van de opleiding.
  • Een presentatie van de beveiligingsdiagnostiek gebaseerd op het bezoekrapport tijdens de stage.
  • Een beoordeling van de documentatiefarde gepresenteerd tijdens de mondelinge proef.
Om te slagen moet je minstens 60% van het totaal aantal punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
30 september 2019 tot 11 oktober 2019
examen november 2019
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

module 1: 45 uur
module 2: 22,5 uur
module 3: 22,5 uur

Prijs

gratis of 300 euro voor vrijwilligers en anderen

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 25

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be