Home  > Politie  > Basisopleidingen  > Basisopleiding aspirant-inspecteur van politie

Basisopleiding aspirant-inspecteur van politie

Doelstelling

Je kan als inspecteur van politie binnen de geïntegreerde politie functioneren.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en slaagt in de selectieproeven. (voor meer info www.jobpol.be)
EDA5586

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting en praktijkoefeningen.

Inhoud

 • Cluster 1: De politiedienst in relatie tot de bestuurlijke en gerechtelijke organisatie.
 • Cluster 2: Wet op het politieambt.
 • Cluster 3: Politionele deontologie.
 • Cluster 4: Inleiding recht.
 • Cluster 5: Wegcode.
 • Cluster 6: Domeinspecifiek recht.
 • Cluster 7: Informatiemanagement.
 • Cluster 8: Politioneel onthalen en bejegenen.
 • Cluster 9: Politioneel tussenkomen.
 • Cluster 10: Onderzoeken.
 • Cluster 11: Verkeer.
 • Cluster 12: Maatschappelijke oriëntering.
 • Cluster 13: Communicatie.
 • Cluster 14: Sport.
 • Cluster 15: Geweldbeheersing en stressbeheer.

Beoordelingswijze

Eindexamen per cluster.
Geïntegreerd eindexamen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
startdatum oktober en december 2020

Duur

minimum 1540 uur met werkplekleren
(52 weken in totaal)

Prijs

niet van toepassing

Inschrijven

via inschrijvingsformulier te vinden op www.jobpol.be

Hoe inschrijven?

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be