Home  > Politie  > Administratieve en logistieke ondersteuning  > Wegwijs in het strafrecht voor het calogpersoneel

Wegwijs in het strafrecht voor het calogpersoneel

Doelstelling

Je verwerft de basiskennis om zelfstandig een artikel uit het strafwetboek te analyseren. Je kan veel voorkomende misdrijven analyseren. Je kan de bestanddelen van een misdrijf bepalen en de omstandigheden van aard de toepassing van de wet te veranderen herkennen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle calog personeelsleden.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
De cursisten hebben een recente uitgave van het SWB mee naar de opleiding.
EDA5533

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Het gebruik van het strafwetboek.
  • De soorten misdrijven en hun bestraffing.
  • Begrippen: strafbare poging, het misdrijf en de deelneming.
  • De bestanddelen van een misdrijf.
  • De omstandigheden van aard de toepassing van de wet te wijzigen.
  • Veel voorkomende misdrijven: misdaden en wanbedrijven tegen personen en eigendommen, zedendelicten, belaging, bedreigingen, …
  • Nabespreking.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
4 en 7 december 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

16 uur

Prijs

192 euro

Inschrijven

minimum inschrijvingen per sessie: 20

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be