Home  > Politie  > Administratieve en logistieke ondersteuning  > Wegwijs in het politiewerk voor het calogpersoneel

Wegwijs in het politiewerk voor het calogpersoneel

Doelstelling

Je verwerft kennis in de organisatie van een lokale politiezone. Je hebt inzicht in de politionele kaders en hun bevoegdheden.
Je kent de meest voorkomende juridische begrippen en begrijpt het politionele vakjargon.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle calog personeelsleden.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA5028

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Het logistiek kader, als component van het administratief en logistiek kader van de ge├»ntegreerde politie (CALog).
  • Politiekaders en bevoegdheden.
  • Functionaliteiten van een lokaal politiekorps.
  • Juridische begrippen en vakjargon politie (proces-verbaal, verhoor en Salduz, kantschrift, slachtoffer en getuige, dader of verdachte, klacht of aangifte, betekening, intrekking, in beslag nemen, vrijheidsberoving, ...).
  • Organisatie en werking van de lokale politie (algemeenheden en filosofie, beleidsmatige werking opgenomen in ZVP (LPI), Community Policing, Politiecollege en poltieraad, ...).
  • Functiegroep (logistiek, economaat & technische steun) binnen de lokale politiezone.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
27 november 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Inschrijven

minimum inschrijvingen per sessie: 20

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be