Home  > Politie  > Administratieve en logistieke ondersteuning  > Assertiviteit en conflicthantering

Assertiviteit en conflicthantering

Doelstelling

Je kent de verschillende begrippen met betrekking tot assertiviteit en conflicthantering en kan met de moeilijke kanten van communicatie constructief en op gepaste wijze omgaan.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle calog personeelsleden van het niveau D.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
GO2295

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Basisbegrippen in assertiviteit en communicatie.
  • Technieken om met de moeilijke kanten van communicatie om te gaan.
  • De verschillende begrippen (conflict, woede agressiviteit, gewelddadigheid).
  • In kaart brengen van eigen assertieve sterkten en zwakten.
  • Signalen van groeiende agressie ondertekenen, zowel bij anderen als bij zichzelf.
  • Constructief omgaan met conflicten, verschillen en kritieken.
  • Gepast omgaan met het geven van kritiek.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding. Validatie onder de vorm van een praktische proef.
Het personeelslid moet ten minste 80% van de opleiding gevolgd hebben om te kunnen deelnemen aan de validatie.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
wordt georganiseerd bij voldoende inschrijvingen
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

minimum 24 uur

Prijs

240 euro of gratis wanneer ingeschreven wordt via DSI

Inschrijven

callcenter van DSI: 0800 99 271
polsupport@police.belgium.eu

Hoe inschrijven?

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be