Home  > Kalender  > Gemeenschappelijk wonen in lokaal beleid 2

Gemeenschappelijk wonen in je lokaal beleid: sessie 2

Regelgevend kader voor een lokaal gemeenschappelijk wonen beleid

 • Hoe kan het lokaal regelgevend kader gemeenschappelijk wonen faciliteren?
 • Als lokaal bestuur ben je het eerste aanspreekpunt voor (nieuwe) projecten of vormen van gemeenschappelijk wonen (GW): wat mag en wat kan er?

In deze sessie krijg je zicht op het regelgevend kader voor een lokaal GW-beleid met tools om GW te faciliteren.

Bedoeld voor

 • Lokale besturen: burgemeesters, schepenen en medewerkers wonen, ruimtelijke ordening, welzijn, bevolking, GECORO …
 • Sociale woonorganisaties (SHM, SVK ...), OCMW’s, stadsontwikkelingsbedrijven, intercommunales, woonzorgcentra
 • Intergemeentelijke samenwerkingen

Programma

Aan de hand van een interactieve presentatie met diverse sprekers, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en afgewisseld met poll’s, vraagstelling ..., komen volgende programmapunten aanbod:

 • Bestuursakkoord, uitwerking meerjarenplanning in een kader, visievorming voor het beleid gemeenschappelijk wonen (GW)
 • Opties formuleren en toetsen van (nieuwe) planinstrumenten en verordeningen op GW
 • Opmaak themagebonden instrumenten (locatietoets, opdeling van woningen, herbestemming van erfgoed ...)
 • Parkeerrichtlijnen en alternatieven
 • Randvoorwaarden en lasten voor projectontwikkeling, voorzieningen, sociale huisvesting ...
 • GW-aanspreekpunt voor woongroepen voor ambtelijk advies en vergunningen

Sprekers

 • Samenhuizen vzw, Trui Maes
 • BBLV vzw, Erik Grietens

Inschrijven voor deze gratis sessie

Schrijf je online in

Organisator

PIVO Bestuursschool, tel: 02 454 82 71, pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be

Wanneer

donderdag 21 oktober 2021 van 09.30 tot 12.00 uur

Locatie

Online sessie in Teams

Prijs

gratis