Home  > Kalender  > Bijscholing bijzondere veldwachter

Bijscholing bijzondere veldwachter

De Politieschool van het PIVO organiseert samen met het Plot de bijscholing voor bijzondere veldwachter

Artikel 11 van het ministerieel besluit van 10 juli 2019 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters bepaalt dat de bijzondere veldwachter die erkend en aangesteld is om de 5 jaar een bijscholing moet volgen. Dit in de periode van twee jaar die voorafgaat aan het verstrijken van de geldigheidstermijn van zijn erkenning (= vervaldatum legitimatiekaart).

De bijscholing is een geïntegreerde opleiding.
Alle activiteiten die behoren tot het actieterrein van de bijzondere veldwachter kunnen onmogelijk behandeld worden. Daarom beperken we ons tot veel voorkomende fenomenen.

De huidige bijscholing behandelt volgende thema’s: de bevoegdheden van de bijzondere veldwachter en de observering en rapportering. Bijzondere aandacht gaat uit naar 'hoe tussenkomen bij het vaststellen van dumping van chemisch afval van drugs?', evenals het versterken van de communicatievaardigheden van de bijzondere veldwachter.

Deelnemen aan het examen kan pas na het volgen van de volledige cursus.

Inschrijven kan tot uiterlijk 30 april 2020.

Om organisatorische redenen wordt deze sessie beperkt tot 20 kandidaten. Bijzondere veldwachters wiens legitimatiekaart dit jaar vervalt, krijgen voorrang bij de inschrijvingen.

Wij voorzien nog drie bijscholingsmomenten, nl. één in het voorjaar en één in het najaar van 2021 en één in het voorjaar van 2022. Hierdoor krijgen bijzondere veldwachters die de huidige bijscholing niet kunnen volgen de kans om zich tijdig bij te scholen.

Organisator

PIVO Politieschool - Marleen Van Nieuwenhove
02-456 89 23
marleen.vannieuwenhove@vlaamsbrabant.be

PLOT-politieschool - Johan Beerten
089-77 82 68
johan.beerten@plotlimburg.be

Wanneer

donderdag 25 juni 2020 om 18.00 uur tot zaterdag 27 juni 2020 om 15.30 uur

Locatie

Bezoekerscentrum van Provinciedomein Halve Maan, Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest

Prijs

250 euro