Home  > Kalender

Kalender

Opleiding “EDS - excited delirium syndrome” [26 april 2021- 14 juni 2021]

Op het einde van de opleiding zal de deelnemer in staat zijn indicaties van excited delirium te herkennen, de potentiële gevaren er van te kunnen inschatten en, binnen de limieten van hun eigen middelen en mogelijkheden, de situatie en patiënt zo optimaal mogelijk te benaderen met oog op het faciliteren van de professionele medische interventie.