Home  > Informatica  > Opleidingen Word  > Word: efficiënter en productiever werken

Word: efficiënter en productiever werken

Doelstelling

Na deze opleiding kun je meer functies en mogelijkheden probleemloos toepassen. De nadruk ligt in deze cursus vooral op het verhogen van de productiviteit en het aanleren van tijdbesparende werkmethodes.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Een basiskennis van Word is vereist.

Methode en leermiddelen

Interactieve cursus met veel aandacht voor oefeningen. Syllabus en pc.

Inhoud

 • Gebruik van snelonderdelen en bouwstenen.
 • Insprongen, opsommingstekens en nummeringen.
 • Gebruik van tabs en tabellen (kolommen en rijen aanpassen, opmaak van complexe tabellen bepalen ...).
 • Spellingscontrole en autocorrectie.
 • (Incrementeel) zoeken en vervangen.
 • Gebruik en aanpassen van stijlen, tabelstijlen, thema's en opmaakprofielen, gebruik van koppen.
 • Invoegen van paginanummers, aanmaken van kop- en voetteksten.
 • Aanmaak automatische inhoudstafel en trefwoordenlijst.
 • Nummeren van titels (hoofdstukken, paragrafen ...), figuren, tabellen ... (bijschriften).
 • Kruisverwijzingen.
 • Invoegen van tekstfragmenten, figuren en SmartArt-afbeeldingen.
 • Invoegen en koppelen van gegevens uit andere toepassingen (bv. een Excel-grafiek).

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
3 maart 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
15 september 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

120 euro

Contact

informaticaschool
tel. 02-454 82 70
pivo.informatica@vlaamsbrabant.be