Home  > Informatica  > Maatwerk  > IT-beheerder: skills voor de toekomst

IT-beheerder: skills voor de toekomst

Doelstelling

Naast een aantal vakgerichte competenties moet een IT-beheerder tegenwoordig ook een aantal voornamelijk niet-technische skills bezitten om zijn/haar functie met succes te kunnen uitvoeren. Hierbij denken we aan: hoe organiseert men het best een hardware- en software-inventaris, hoe zet men een helpdesk op, op welke manier kan men IT-projecten voorbereiden, budgetteren, implementeren, opvolgen en rapporteren aan het management, hoe stelt men een business continuity plan op ...
In deze nieuwe opleiding, die VERA en PIVO samen organiseren, worden een aantal relevante ICT-thema’s inleidend overlopen. Dit geeft de cursist een overzicht van belangrijke begrippen, concepten en leidraden zoals ITIL, COBIT, TOGAF ...

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle systeembeheerders of IT-verantwoordelijken van gemeenten, OCMW’s en politiezones.

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting met behulp van powerpointpresentaties, met veel ruimte voor vraagstelling, interactie en ervaringsuitwisseling.
Deze sessie wordt gedoceerd door Stefan Wuyts, ICT adviseur bij VERA, Vlaams-Brabants Steunpunt e-Government.

Inhoud

  • IT-beheerder: ‘De all-round ICT-expert bij een lokaal bestuur’, inzoomen op de meerwaarde en taken van een IT-beheerder.
  • Methodieken: Waarom werken met methodieken? Een introductie tot ITIL, Cobit, Prince2, TOGAF ...
  • ITIL: begrippen zoals service management, service strategy, service design, service transition, service operation, continual service improvement.
  • Leidraad organisatiebeheersing externe audits Vlaamse Overheid: wat zegt de leidraad (11 thema’s) en hoe is die informatie samengesteld, hoe deze omzetten naar ICT, verdere toelichting van de 5 delen binnen hoofdstuk 10 ICT ...
  • ICT-architect: hoe bepaal je een strategie en beheer je budgetten, hoe diensten en processen uitwerken ...
  • ICT-projectleider: taken zoals plannen, beheren, controleren en evalueren, specifieke tips bij ICT-overheidsopdrachten en onderhandelingen ...
  • ICT-systeembeheerder: delegeren, rapporteren en monitoren, beveiligen, verbeteren en communiceren over de hele lijn ...

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Extra informatie

Plaats en data

op aanvraag

Duur

12 uur (2 dagen van 6 uur)

Prijs

op aanvraag

Contact

informaticaschool
tel. 02-454 82 70
pivo.informatica@vlaamsbrabant.be