Home  > Informatica  > Maatwerk  > Opleidingen Access  > Access: een database plannen, ontwerpen en relaties leggen

Access: een database plannen, ontwerpen en relaties leggen

Doelstelling

Deze opleiding legt de basis voor het ontwerpen van een relationeel opgebouwd databasemodel in Access. Je leert alle tabelmogelijkheden kennen en het belang van de verschillende veldeigenschappen. Je leert de soorten relaties in Access en je kunt meerdere tabellen met elkaar verbinden.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Een basiskennis van Access is vereist.

Methode en leermiddelen

Interactieve cursus met veel aandacht voor oefeningen. Syllabus en pc.

Inhoud

  • Tabellen in de ontwerpweergave.
  • Veldeigenschappen, notatie, invoermasker, standaardwaarde, validatieregel, indexen toepassen.
  • Het doel van een relationeel databasesysteem in Access 2016/365 en enkele voorbeelden.
  • Het belang van de planning vooraf.
  • De velden en de verschillende tabellen bepalen.
  • Primaire sleutels instellen.
  • Soorten relaties.
  • Relaties tussen verschillende tabellen bepalen.
  • ReferentiĆ«le integriteit.
  • Gelegde relaties afdrukken en afdrukvoorbeeld bekijken.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

op aanvraag

Duur

6 uur

Prijs

op aanvraag

Contact

informaticaschool
tel. 02-454 82 70
pivo.informatica@vlaamsbrabant.be