Home  > Over het PIVO

Over het PIVO

Missie

Hoofdgebouw PIVO

De provincie Vlaams-Brabant werkt als modern streekbestuur actief aan de duurzame ontwikkeling van de regio voor alle inwoners.

Meer specifiek draagt het PIVO, als Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding van de provincie Vlaams-Brabant, bij tot het welzijn en de levenskwaliteit van de burgers - voornamelijk op vlak van veiligheid.

Het PIVO doet dit door een brede waaier aan kwaliteitsvolle, praktijkgerichte en direct toepasbare specifieke en multidisciplinaire opleidingen, trainingen en vormingen aan te bieden aan openbare en private hulpdiensten, regionale en lokale besturen, private organisaties en bedrijven die hun professionele toekomst succesvol in handen willen nemen.

Visie

Het PIVO wil zich als opleidingscentrum voor politie, brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening en medewerkers van lokale en regionale besturen, positioneren als dynamisch en innovatief opleidingscentrum van de provincie Vlaams-Brabant.

Strategie

 • Partners en klanten ondersteunen in het goed opleiden van medewerkers.
 • Een antwoord bieden op hun reële noden, behoeftes detecteren en advies geven.
 • Een professionele aanpak garanderen met praktijkgerichte docenten.
 • Aangepaste en hedendaagse lesmethodieken gebruiken.
 • Een ruim eigen aanbod realiseren naast het werken op maat.
 • Opleidingen aanbieden in Asse, in Leuven én op locatie bij de partner / klant.

Waarden en principes

 • Klantgericht
  We opereren in wisselwerking met onze klanten, we luisteren naar hen en denken met hen mee. We stellen ons soepel op, anticiperen snel en discreet op hun noden in directe interactie met het werkveld.
 • Betrouwbaar
  We zijn betrouwbaar door consequent, transparant, loyaal en integer te handelen. Door duidelijk en correct te communiceren, ons te engageren en onze afspraken te verwezenlijken.
 • Betrokken
  Wij zijn betrokken bij de opdrachten van onze klanten en onze medewerkers met oog op hun welzijn zodat zij gewaardeerd, gemotiveerd en geënthousiasmeerd hun opgebouwde expertise kunnen bundelen en gebruiken ten dienste van de Vlaams-Brabantse samenleving.
 • Doelmatigheid
  We beogen onze doelstellingen op een efficiënte manier, effectief te bereiken binnen de randvoorwaarden die aan het PIVO ( intern / extern) worden opgelegd.