Home  > Geneeskundige hulp  > Opleidingen voor professionele hulpverleners (ambulanciers/verpleegkundigen/artsen)  > Evaluatieproef voor hulpverlener-ambulancier

Evaluatieproef voor hulpverlener-ambulancier

Inhoud

Elke hulpverlener-ambulancier moet 5 jaarlijks een evaluatieproef afleggen met het oog op de verlenging van het getuigschrift.
Een hulpverlener-ambulancier mag deelnemen aan de evaluatieproef vanaf het moment dat hij minstens 96 uren permanente vorming heeft gevolgd.

De personen die een evaluatie moeten afleggen zullen steeds via de dienst op de hoogte gebracht worden.

Bij de evaluatieproef mag steeds een korpsinstructeur aanwezig zijn.

De evaluatie bestaat uit 3 proeven:
  • Casestudy.
  • CPR volwassene.
  • CPR baby.

De kandidaat dient voor elk onderdeel te slagen om geslaagd te zijn in totaal.

Indien een hulpverlener-ambulancier een negatieve evaluatie krijgt, mag hij vanaf dat moment niet meer rijden.

Bij het vervallen van de badge dient men steeds 120 uren permanente vorming te kunnen bewijzen om een verlenging aan te vragen bij FOD Volksgezondheid.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
6 oktober 2020
15 oktober 2020
10 november 2020
1 december 2020
2 februari 2021
2 maart 2021
4 mei 2021
1 juni 2021

Duur

FPV 3 uren

Inschrijven

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening
tel. 02-454 82 73
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be