Home  > Geneeskundige hulp  > Opleidingen voor professionele hulpverleners (ambulanciers/verpleegkundigen/artsen)  > Basiscursus hulpverlener-ambulancier

Basiscursus hulpverlener-ambulancier

Doelstelling

Het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening (wettelijk erkend door het M.B. van 22 december 1998 en het K.B. van 6 juli 1999) organiseert deze basiscursus.
Het PIVO is de partner van de FOD Volksgezondheid om de wettelijke basiscursus voor hulpverlener-ambulanciers te organiseren voor de provincie Vlaams-Brabant.
Ook de permanente vorming voor hulpverlener-ambulanciers wordt gevolgd via het opleidingscentrum.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Om te kunnen deelnemen aan de basiscursus "Dringende geneeskundige hulpverlening voor hulpverlener ambulancier" (132 lesuren + 40 uur stage) zijn er twee mogelijkheden: gesubsidieerd of niet gesubsidieerd.

1. Gesubsidieerd:
 • Je maakt deel uit van een erkende dienst 100/112 (Brandweer - Rode Kruis - Vlaamse Kruis - Ziekenwagendienst), gelegen binnen de provincie Vlaams-Brabant. Het is dan ook via deze erkende dienst dat je kan inschrijven voor de basiscursus.
  Als deze dienst zich buiten Vlaams Brabant bevindt dan moet er toestemming gegeven worden door de federale Gezondheidsinspecteur (FGI) van beide provincies (Vlaams Brabant en de provincie waar je dienst gelegen is).
 • De prijs van de basiscursus is 79,33 € (ten laste van de dienst of van jezelf).

2. Niet gesubsidieerd:
 • Indien je echter geen deel uitmaakt van een erkende 100/112-dienst en woon je in Vlaams Brabant moet je toestemming tot deelname te vragen aan de federale gezondheidsinspecteur van de provincie. Woon je in een andere provincie dien je van beide FGI’s toestemming te krijgen.
 • Hoe toestemming bekomen?
  Via een gemotiveerde brief aan de pcdgh.vbr@health.fgov.be kan de FGI toestemming tot deelname overwegen. Je kan met deze toestemming aan de cursus deelnemen indien er nog vrije plaatsen zijn, de erkende 100/112-diensten hebben voorrang.
 • De school ontvangt geen subsidies van de FOD Volksgezondheid voor jou en deze worden doorgerekend aan jou. Dit bedrag is onderhevig aan indexering.

3. Wat heeft iedereen nog nodig om de inschrijving compleet te maken?
 • Een attest van de huisarts dat je medisch geschikt bent om de opleiding te volgen.
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden type 2, omdat men tijdens de stage ook met kinderen in contact komt.


4. Stages worden steeds volbracht op de spoedgevallendienst van het UZ Brussel of het UZ Leuven. Een afwijking op deze regel is niet mogelijk.

Voor verdere informatie neem je best contact met Roelie Olaerts, tel 02-456 89 24, roelie.olaerts@vlaamsbrabant.be

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
op dinsdag en donderdag in het voorjaar 's avonds van 18.30 tot 21.30 uur en in het najaar overdag op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 16.00 uur

Duur

132 uren en 40 uren stage

Prijs

79,33 euro per persoon indien de subsidie werd toegekend

Inschrijven

via specifiek inschrijvingsformulier dat je opgestuurd wordt
voor verdere informatie neem je best contact met Roelie Olaerts, tel 02-456 89 24, roelie.olaerts@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening
tel. 02-454 82 73
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be