Home  > Geneeskundige hulp  > Opleidingen voor bedrijven, scholen, instellingen

Opleidingen voor bedrijven, scholen, instellingen, ...

Opleidingen voor bedrijven, scholen, instellingen, verenigingen, ...

Het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening (wettelijk erkend door het K.B. van 15 december 2010) organiseert deze opleidingen.

Het PIVO is door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg opgenomen in de lijst van instellingen die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken.

Daarnaast organiseren wij tal van andere EHBO opleidingen. Een ganse dag, een halve dag of op maat van jouw organisatie, aan jou de keuze.

Al deze opleidingen worden gegeven door urgentieverpleegkundigen met een ruime ervaring in de dringende geneeskundige hulpverlening. De opleidingen hef- en tiltechnieken (rugschool) worden gegeven door kinesitherapeuten met specialisatie rugschool.