Home  > Geneeskundige hulp  > Opleidingen voor bedrijven, scholen, instellingen  > Levensreddend handelen bij kinderen

Levensreddend handelen bij kinderen

Doelstelling

Deze cursus is bedoeld voor personeelsleden van kinderdagverblijven of andere instellingen met kinderen. Je leert kunstmatige beademing en hartmassage toe te passen. Je verneemt hoe je een verstikking kan herkennen en aanpakken en leert een correcte veiligheidshouding toe te passen bij een slachtoffer.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Iedereen kan deelnemen. De opleiding veronderstelt geen voorkennis bij de kandidaten. Een zekere motivatie is wel wenselijk.
Deze opleiding van 4u telt eveneens als bijscholing hulpverlener.

Methode en leermiddelen

Interactieve lesmethode met veelvuldig gebruik van het didactisch materiaal van het opleidingscentrum.

Inhoud

  • Benadering van een noodsituatie.
  • Reanimatie bij baby en kinderen.
  • Handelen bij verstikking.
  • Stabiele zijligging.
  • Levensbedreigende verwondingen (bloeding, brandwonden, breuken).
  • Levensbedreigende aandoeningen (meningitis, ademhalingsmoeilijkheden).
  • Wondzorg en verbandleer.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de actieve betrokkenheid en de inbreng van de deelnemer. Het PIVO levert een attest af, erkend door Kind en Gezin.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
18 november 2020
van 13.00 tot 17.00 uur

deze opleiding is ook mogelijk bij jou ter plaatse

Duur

4 uren (1/2 dag)

Prijs

60 euro per persoon

Contact

Opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening
tel. 02-454 82 73
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be