Home  > Geneeskundige hulp  > Opleidingen voor bedrijven, scholen, instellingen  > Initiatie EHBO

Initiatie EHBO

Doelstelling

In deze kortlopende en uiterst praktische opleiding verneem je alles over Eerste Hulpverlening Bij Ongevallen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Iedereen die meer wil weten over EHBO. De opleiding veronderstelt geen voorkennis bij de kandidaten. Een zekere motivatie is wel wenselijk.

Methode en leermiddelen

Interactieve lesmethode met veelvuldig gebruik van het didactisch materiaal van het opleidingscentrum.

Inhoud

  • Benadering van een noodsituatie.
  • Het ABC van de reanimatie: demo.
  • Levensbedreigende aandoeningen: bloedingen, brandwonden, shock, flauwte, beroerte, ademhalingsproblemen, hartinfarct, ...
  • Wondverzorging en verbandleer: schaaf- en snijwonden, insectenbeten, ...

Beoordelingswijze

De docent evalueert de actieve betrokkenheid en de inbreng van de deelnemer.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
8 oktober 2020
van 8.30 tot 16.30 uur

deze opleiding is ook mogelijk bij jou ter plaatse

Duur

7 uren (1 dag)

Prijs

90 euro per persoon

Contact

Opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening
tel. 02-454 82 73
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be