Home  > Geneeskundige hulp  > Opleiding noodplanning  > Nood- en interventieplanning: de coördinator noodplanning

Nood- en interventieplanning: de coördinator noodplanning

Doelstelling

Het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de Nood- en Interventieplannen legt aan de gemeenten op om een coördinator verantwoordelijk voor de noodplanning aan te duiden.
Deze coördinator zit in het gemeentelijk coördinatiecomité en in de gemeentelijke veiligheidscel, waar hij ook instaat voor het secretariaat.
De veiligheidscel is belast met het actualiseren van de Nood- en Interventieplannen, het organiseren van oefeningen, het evalueren van noodsituaties en oefeningen, het opmaken van een risico-inventaris en -analyse en het organiseren van de voorafgaande informatie over de noodplanning.
Gezien dit takenpakket is het uiteraard aangewezen dat de coördinator verantwoordelijk voor de noodplanning beschikt over een grondige basiskennis betreffende zijn materie.
Deze opleiding wil de ambtenaar ondersteunen in zijn taken en de benodigde informatie geven om zijn functie in te vullen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Verantwoordelijken voor nood- en interventieplanning of geïnteresseerden in nood- en interventieplannen.

Methode en leermiddelen

Een theoretische benadering met ruime aandacht voor praktijksituaties en praktijkervaringen.

Inhoud

  • Algemene inleiding en de actuele wetgeving.
  • De verschillende disciplines in een noodplan algemeen en per discipline in het bijzonder.
  • De rol van de ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplannen.
  • Uitwerking van een noodplan, organisatie van oefeningen.
  • Behandeling van cases.

Beoordelingswijze

Schriftelijke proef.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
1, 4, 8, 11, 22 februari en 1 maart 2021

Duur

33 uren (6 dagen)

Prijs

550 euro per persoon

Contact

Opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening
tel. 02-454 82 73
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be