Home  > Geneeskundige hulp  > Opleiding niet dringend liggend ziekenvervoer (NDLZ)  > Opleiding niet dringend liggend ziekenvervoer

Opleiding niet dringend liggend ziekenvervoer

Doelstelling

Je krijgt een opleiding hulpverlener met specifieke aandachtspunten voor het NDLZV. Omgaan met patiënten, specifieke problemen, brancardage, verplaatsen van de patiënt, … Je leert de levensbedreigende toestand van personen te herkennen. Je leert de principes van eerste hulp toe te passen in afwachting van de interventie van de 112 diensten.
Een onafhankelijke commissie heeft een protocolakkoord opgesteld met kwaliteitsnormen voor het Vlaamse niet-dringend liggend ziekenvervoer.
Dit protocol is een opsomming van kwaliteitseisen voor ambulancediensten die instaan voor niet-dringend liggend vervoer, zoals een opleiding voor ziekenvervoerders, voorschriften qua hygiëne en uitrusting van het voertuig.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle medewerkers zonder onderscheid. De opleiding veronderstelt geen voorkennis bij de kandidaten. Een zekere motivatie is wel wenselijk.

Methode en leermiddelen

Er is ruime aandacht aan praktijkgerichte situaties en veelvuldig gebruik van didactische hulpmiddelen en eventueel simulanten.

Inhoud

  • De rol van de ziekenvervoerder en begeleider.
  • Anatomie.
  • De benadering van een situatie: veiligheid, preventie, infectierisico's, psychologische hulpverlening.
  • Reanimatie en AED (automatische externe defibrillator): reanimatie, AED, verstikking, veiligheidshouding, O2.
  • Bloedingen en breuken: levensbedreigende bloedingen, shock, letsels aan het voortbewegingsstelsel.
  • Wondverzorging: algemeen, speciale verwondingen, verbandleer, brandwonden.
  • Ziektebeelden: flauwte, beroerte, ademhalingsproblemen, hartinfarct, diabetes, ...
  • Evacuatietechnieken.
  • Brancardage: hef- en tiltechnieken, gebruik van draagstoel, schepbrancard, brancard, …

Beoordelingswijze

Het examen bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
enkel bij voldoende kandidaten

deze opleiding is ook mogelijk bij jou ter plaatse

Duur

24 uur (4 dagen)

Prijs

240 euro

Contact

Opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening
tel. 02-454 82 73
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be