Home  > Geneeskundige hulp  > Opleiding Advanced Prehospital Care (APC)  > Advanced Prehospital Care (APC)

Advanced Prehospital Care (APC)

Doelstelling

Reeds lange tijd heerst het besef dat het inzetten van gecombineerde ambulanceteams met een hulpverlener-ambulancier en een verpleegkundige aanleiding geeft tot betere prehospitaalzorg. Naast de officiële PIT-teams bestaat ook bij particuliere ambulancediensten en bij de brandweerzones de trend om verpleegkundigen met staande orders in te zetten om de kwaliteit van de hulpverlening in het inzetgebied te verbeteren.
Advanced Prehospital Care is een specifieke opleiding die het personeel van deze ambulanceteams voorbereidt op hun specifieke takenpakket.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De cursus staat in principe open voor alle zorgprofessionals die zich verder willen bekwamen in de prehospitaal zorg. De opleiding is echter voornamelijk gericht op ambulanceteams met een combinatie van een hulpverlener-ambulancier en een verpleegkundige die werken met staande orders. Verpleegkundigen werkzaam bij een MUG-dienst zijn welkom, maar moeten zich realiseren dat ze opgeleid worden om zelfstandig klinisch te redeneren en een behandeling in te stellen volgens staand order of procedures eigen aan de dienst.
Artsen zijn eveneens welkom om de opleiding te volgen en kan erg nuttig zijn voor beginnende MUG-artsen. Er worden echter geen chirurgische technieken aangeleerd, RSI, sedatie en verslapping komen niet aan bod, noch het gebruik van vasoactieve medicijnen.

Methode en leermiddelen

Zelfstudie: de cursisten krijgen vooraf het advies om bepaald studiemateriaal of handboeken door te nemen.
Theorie: korte theoriesessies met een interactief element zoals een quiz of casusbespreking.
Vaardigheden: verschillende technische handelingen worden hier aangeleerd.
Scenariotraining: realistische scenario’s om aangeleerde theorie en vaardigheden in praktijk om te zetten.

Inhoud

De opleiding bestaat uit vier modules van telkens drie lesdagen die telkens een ander thema behandelen. De modulaire vorm maakt het mogelijk om de opleiding te spreiden over langere tijd. Module 1 dient echter altijd eerst te worden afgewerkt omdat hierin de basis wordt aangeleerd die de cursisten nodig hebben tijdens alle andere modules. Module 1 zal daarom twee keer per jaar worden aangeboden. Tijdens de opleiding wordt veelvuldig gewerkt met realistische scenariotraining. Om de eigen werksituatie zoveel mogelijk te benaderen, vragen we de cursisten om in interventiekledij naar de cursus te komen. Het gebruik van eigen staande orders en procedures via boekje of app is toegestaan. Teams die inschrijven voor de cursus mogen ook gebruik maken van de eigen interventiekoffer en materialen.

Beoordelingswijze

Module 5 is een assessment of beoordelingsmodule. Hierin wordt de aangeleerde stof getoetst d.m.v. een theoretische toets en vier praktische testscenario’s. De deelnemers krijgen hierdoor inzicht in hun functioneren en er wordt tevens een advies geformuleerd naar de werkvloer.
De assessment module wordt facultatief aangeboden en is geen verplichting.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
module 1: 11, 17 en 18 september 2020
module 2: 16, 22 en 23 oktober 2020
module 3: 12, 13 en 20 november 2020
module 4: 10, 11 en 18 december 2020
module 5: 14 en 15 januari 2021

Duur

24 uur per module 1, 2, 3, 4
16 uur module 5: assessment

Prijs

module 1, 2, 3, 4: 600 euro per module
4 modules tegelijk inschrijven: 2200 euro
module 5: 400 euro

Contact

Opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening
tel. 02-454 82 73
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be