Home  > Brandweer  > Permanente vorming  > Gaspakdrager

Gaspakdrager

Doelstelling

Je verwerft inzicht in de inzetprocedure bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Je leert de specifieke vaardigheden die nodig zijn bij het bewegen en werken in een gaspak. Gedurende het gehele verloop van de interventie leer je dat veilig werken steeds voorop staat.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden.
Persluchttoestel met volle persluchtfles zijn verplicht bij deze opleiding.
Voorwaarden: recent medisch attest arbeidsgeneesheer waaruit blijkt dat de cursist geschikt is voor deelname aan de opleiding.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht. Het maximum aantal toegelaten cursisten is bepaald op twaalf.

Methode en leermiddelen

Kennen, kunnen en toepassen zijn de sleutelwoorden voor de verschillende leermethodes. Syllabus, tal van PowerPointpresentaties en vooral praktijkoefeningen zorgen voor een gedegen training.
De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het lessenrooster op de eerste lesdag.

Inhoud

In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod:
algemene interventieprocedure gevaarlijke stoffen, het gaspak als beschermingsmiddel, gedragsregels en communicatiemiddelen, aan- en uitkleedprocedure, verkenning, ontsmettingsveld.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

Duur

30 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be