Home  > Brandweer  > Permanente vorming  > Technische hulpverlening wegverkeer niveau 1 A

Technische hulpverlening wegverkeer niveau 1 A

Doelstelling

Je kent na deze opleiding de basisbeginselen van een ontzetting. Je kent het verloop van de interventieprocedure en de taakverdeling. Je leert het ontzettingsmaterieel gebruiken en beheerst de knip- en spreidtechnieken.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden met brevet brandweerman.
De training verloopt met 8 deelnemers.

Methode en leermiddelen

Het doceren van de theorie gebeurt met behulp van een PowerPointpresentatie. Uiteraard ligt de klemtoon op het oefenen waarvoor tal van realistische oefenscenario's zijn uitgewerkt.

Inhoud

De theorie omvat: de werkmethode, het ontzettingsmaterieel, de taakverdeling, de multidisciplinaire samenwerking, het chronologisch verloop van de ontzettingsinterventie. In de praktijk wordt de interventieprocedure en het gebruik van ontzettingsmateriaal in realistische oefeningen toegepast.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (permanente evaluatie). Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

Duur

16 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be