Home  > Brandweer  > Permanente vorming  > Scenariotraining brand: CFBT binnenbrand in T-Cell

Scenariotraining brand: CFBT binnenbrand in T-Cell

Doelstelling

Na de opleiding ken je de verschillende soorten brandfenomenen en blustactieken bij binnenbranden en kun je een brand lezen door toepassing van GO-RSTV, leiding geven aan een ploeg en de gevaren van een brand inschatten.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De opleiding richt zich tot alle brandweerlieden, die de opleiding CFBT - attack hebben gevolgd.
De lessen worden in groep van maximaal 12 cursisten gegeven.

Methode en leermiddelen

Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische toepassingen.

Inhoud

Theorie:
realistisch brandverloop, gevaarlijke brandfenomenen, GO-RSTV, straalpijptechnieken, tactische ventilatie.

Praktijk:
realistische oefeningen in attack-container en T-Cell staan centraal. Ook het aflegsysteem met O-bundels, straalpijptechnieken, 3D-rookgaskoeling, blustechnieken FO en vorderingstechnieken komen aan bod.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (permanente evaluatie). Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

Duur

8 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be