Home  > Brandweer  > Permanente vorming  > Recyclage gaspakdrager

Recyclage gaspakdrager

Doelstelling

De voornaamste principes worden opgefrist: inzicht over de inzetprocedure bij incidenten met gevaarlijke stoffen, specifieke vaardigheden die nodig zijn bij het bewegen en werken in een gaspak, veilig werken, ...

Doelgroep en vereiste voorkennis

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden in het bezit van een getuigschrift gaspakdrager.
Persluchttoestel met volle persluchtfles zijn verplicht bij deze opleiding.
Voorwaarden: in het bezit zijn van een recent medisch attest afgeleverd door een arbeidsgeneesheer, overeenkomstig artikel 124 en volgende van Titel II van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Dit attest vermeldt dat de kandidaat geen enkele medische en meer in het bijzonder hart-long contra-indicatie vertoont voor deelname aan fysiek zware oefeningen waarbij ademhalingstoestellen en gaspakken vereist zijn.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht. Het maximum aantal toegelaten cursisten is bepaald op twintig.

Methode en leermiddelen

Kennen, kunnen en toepassen zijn de sleutelwoorden voor de verschillende leermethodes. Vooral praktijkoefeningen zorgen voor een gedegen training.

Inhoud

In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod:
herhalen theorie algemene interventieprocedure gevaarlijke stoffen, het gaspak als beschermingsmiddel, retentiemateriaal, stopping- en afdichtingsmateriaal, simulatieoefeningen met betrekking tot goederenopslag: weg-, rivier- en luchtvervoer, gedragsregels en communicatiemiddelen, aan- en uitkleedprocedure, verkenning, ontsmettingsveld.

Beoordelingswijze

Naast een permanente evaluatie word je ook beoordeeld op basis van een theoretisch examen. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
data in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

Duur

6 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be