Home  > Brandweer  > Permanente vorming  > Ontzetting geknelde personen - gevorderden

Ontzetting geknelde personen - gevorderden

Doelstelling

In deze opleiding wordt jouw opgedane kennis van de basisopleiding uitgebreid met meer complexe interventies.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden met attest "Ontzetting van geknelde personen - basis" of houder van het brevet korporaal met als keuzemodule reddingstechnieken.
De training verloopt met 8 deelnemers.

Methode en leermiddelen

Na een korte opfrissing van de basisbegrippen vormt "inoefenen" het hoofdaspect van deze opleiding. Hiertoe zijn tal van realistische oefenscenario's met stijgende moeilijkheidsgraad uitgewerkt. In de praktijk wordt de interventieprocedure en het gebruik van ontzettingsmateriaal bij complexe realistische interventies toegepast.

Inhoud

De ontzettingsinterventie in al zijn facetten.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (permanente evaluatie). Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
data in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

Duur

24 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be