Home  > Brandweer  > Permanente vorming  > Houthaktechnieken - basis

Houthaktechnieken - basis

Doelstelling

Na de opleiding is de cursist in staat:
  • De verschillende basisonderdelen van een kettingzaag te benoemen en de werking ervan uit te leggen.
  • De meest courante defecten te herkennen en eventueel zelf te herstellen.
  • Het basisonderhoud uit te voeren en de kettingzaag bedrijfsklaar te maken.
  • Alle relevante veiligheidsuitrustingen en PBM’s adequaat te gebruiken.
  • De kettingzaag op een veilige manier te gebruiken bij het verwerken van liggend hout.
  • Liggend hout onder spanning op een veilige manier te verwerken.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle personeelsleden van de openbare brandweerdiensten worden toegelaten. Er worden maximaal 6 cursisten per opleiding toegelaten.
Er is geen voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

De opleiding is zeer praktijkgericht met specifieke oefeningen.

Inhoud

Theorie (4u): anatomie van een boom, zaag- en hakmaterieel en het onderhoud, veiligheidsmaatregelen, werking, veiligheid en onderhoud kettingzaag, houthaktechnieken, bijzondere houthakvormen.

Praktijk (14u): onderhoud kettingzaag, basis zaagtechnieken kettingzaag, oefeningen op de basistechnieken, toepassing van deze basistechnieken bij het opruimen van bomen, liggend hout onder spanning en demontage.

Beoordelingswijze

Het examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte (theorie) en een praktijkgedeelte onder de vorm van permanente evaluatie. Om te slagen dient de cursist minstens 50% van de punten te behalen.

Plaats en data

de opleiding kan op verschillende locaties worden gegeven
data in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

Duur

18 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be