Home  > Brandweer  > Permanente vorming  > Gevaarlijke stoffen voor (onder)officieren: theorie en praktijk

Gevaarlijke stoffen voor (onder)officieren: theorie en praktijk

Doelstelling

Na de opleiding ken je de verschillende natuurkundige basisprincipes, de begrippen rond brand- en explosiegevaar, vergiftigingsgevaar en radioactiviteit, de verschillende meettoestellen en procedures die gebruikt kunnen worden bij interventies met gevaarlijke stoffen. Na de opleiding kun je metingen organiseren, werkzaamheden uitvoeren in situaties met gevaarlijke stoffen, begeleiden van de eenvoudige ontsmetting van personeel en materieel.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De opleiding richt zich tot alle brandweerlieden, die houder zijn van de graad sergeant of korporaal met het brevet M01. De lessen worden in groep van maximaal 24 cursisten gegeven.

Methode en leermiddelen

Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische toepassingen.

Inhoud

Basisprincipes, herkennen van gevaarlijke stoffen, pijpleidingen, zuurstof- en explosiemeting, andere maattoestellen, radioactiviteit, kaartlezen, procedure gevaarlijke stoffen, zonaal meetplan en meetploegen, Eric-cards en andere hulpmiddelen, toepassingsmogelijkheden van de blusmiddelen in de praktijk, cases.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk - casestudy) en een praktisch gedeelte (permanente evaluatie). Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
lesdata: in overleg op aanvraag te bekomen

Duur

21 uur

Prijs

op aanvraag teĀ  bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be