Home  > Brandweer  > Permanente vorming  > FOROP 1

FOROP 1

Doelstelling

Na de opleiding kun je:
 • De begrippen communicatie, feedback, opleiden en leren uitdrukken.
 • De didactiek van het leerproces begrijpen en de pedagogische concepten “actieve pedagogie” en preferentiële leerwijzen” toepassen.
 • De verschillende rollen en facetten van een ideale opleider identificeren.
 • De specifiteiten verbonden aan de animatie van een groep volwassenen en de houding van de opleider ten opzichte van “bijzondere karakters” identificeren.
 • De functies tijdens het animeren begrijpen en gebruiken.
 • De filosofie en het gebruik van de oefenkaart, het pedagogisch scenario en de link tussen beide begrijpen.
 • De algemene doelstelling van de specifieke/operationele doelstelling en hun verschillende niveaus onderscheiden.
 • De pedagogische methodes begrijpen en adequaat gebruiken.
 • De formatieve en certificatieve evaluatie onderscheiden en adequaat gebruiken.
 • De pedagogische hulpmiddelen adequaat gebruiken.
 • Een pedagogische sequentie/modelles geven op basis van een oefenkaart en van het bijhorende pedagogisch scenario.
 • De sterke en de verbeterpunten tijdens een animatie naar voor brengen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Specialisatie voor alle brandweerlieden. Er worden max. 10 deelnemers toegelaten.

Methode en leermiddelen

Aan de hand van de syllabus en PowerPointpresentatie.

Inhoud

Didactiek leerproces, pedagogische concepten en methodes, opmaak oefenkaarten, pedagogische hulpmiddelen, modelles, …

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (modelles). Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse of op andere locatie
In overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

Duur

40 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be