Home  > Brandweer  > Permanente vorming  > FIST Antenne - basis

FIST Antenne - basis

Doelstelling

Je verwerft een basiskennis met betrekking tot onmiddellijke, acute en uitgestelde opvang van traumatogene, depressogene of exhaustogene interventies bij brandweer, ambulance- of reddingsoperaties.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Specialisatieopleiding voor personeelsleden van een openbare hulpdienst, die in het bezit zijn van een brevet brandweerman en minstens 5 jaar dienst hebben als brandweerman en/of ambulancier.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht. Het maximum aantal toegelaten cursisten is bepaald op vijftien.

Methode en leermiddelen

Kennen, kunnen en toepassen zijn de sleutelwoorden voor de verschillende leermethodes. Syllabus, tal van PowerPointpresentaties en vooral praktijkoefeningen zorgen voor een gedegen training.

Inhoud

In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod:
  • Het opdelen van de verschillende soorten slachtoffers bij een ingrijpende interventie in primaire, secundaire en tertiaire slachtoffers.
  • De verschillende tijdstippen van interventie en verschillende vormen van opvang.
  • Verschillende vormen van opvang.
  • Het herkennen van levensbedreigende situaties.
  • Het voeren van een post-interventiegesprek en recuperatiegesprek.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte onder de vorm van permanente evaluatie. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO te Asse en/of Leuven
lesdata: data in overleg op aanvraag te bekomen

Duur

12 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be