Home  > Brandweer  > Permanente vorming  > Drager onafhankelijke adembescherming

Drager onafhankelijke adembescherming

Doelstelling

De kennis van de werking en het onderhoud van het persluchttoestel, de verschillende procedures bij interventies, de communicatie en bewaking behoren tot de basisvaardigheden van de persluchtdrager. In deze opleiding leer je deze vaardigheden verder ontwikkelen naar een hogere moeilijkheidsgraad. Je voert complexe interventies uit en je kunt je door middel van een loodslijn oriƫnteren in een grotere omgeving. Je kent de verschillende technieken om gassen te meten. Je kunt de meetapparatuur bedienen en de resultaten van de meting analyseren.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden met brevet brandweerman.
Volledige interventiekledij en persluchttoestel met volle fles zijn vereist voor de praktijkoefeningen.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is 8. Het maximum aantal toegelaten cursisten is bepaald op 24.

Methode en leermiddelen

Doceren van het theoriegedeelte aan de hand van de syllabus. Tonen en demonstreren van apparatuur met echte en simulatie oefenobjecten.
Inoefenen van verschillende scenario's met stijgende moeilijkheidsgraad in het labyrint.
De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het lessenrooster op de eerste lesdag.

Inhoud

De syllabus omvat volgende items:
werking van de ademhaling, de verschillende soorten persluchttoestellen, werking en gebruik van het persluchttoestel, communicatie en radioprocedure, meetstrategie en -technieken, gebruik van de bodyguard, werken met de loodslijn.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
lesdata: in overleg op aanvraag te bekomen

Duur

30 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be