Home  > Brandweer  > Permanente vorming  > CFBT: houtgestookte flash-over

CFBT: houtgestookte flash-over

Doelstelling

Jouw opgedane kennis uit de opleidingen "vuur- en hittegewenning" en "flash-over" dient als basis om realistische interventies in te oefenen. Doelstellingen van deze opleiding zijn:
  • Verschillende types van Rapid Fire Progress kennen en begrijpen.
  • Het brandverloop begrijpen en bestuderen in de praktijk tot aan flash-over.
  • Verschillende straalpijptechnieken beheersen.
  • Het vorderen in een ruimte gevuld met warme rook en flash-over vermijden.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Specialisatieopleiding voor alle brandweerlieden.
Volledige interventiekledij en persluchttoestel met volle fles zijn vereist. Kledij en persluchttoestel kunnen eveneens gehuurd worden bij het opleidingscentrum.
Je hebt ervaring met het werken met een persluchttoestel (bij voorkeur houder van het brevet D.O.A.).
Het aantal deelnemers is vastgesteld op zes.

Methode en leermiddelen

Het PIVO beschikt over houtgestookte containers waarin intensief geoefend kan worden. Hiertoe zijn meerdere scenario's uitgewerkt.

Inhoud

Briefing, brandverloop en Rapid Fire Progress, straalpijptechnieken, deurprocedures, statische oefening en vorderingsoefening.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (permanente evaluatie). Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

Duur

8 uur

Prijs

op aanvraag te bekopen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be