Home  > Brandweer  > Permanente vorming  > Binnenbrandbestrijding (onder)officieren - theorie en praktijk

Binnenbrandbestrijding (onder)officieren - theorie en praktijk

Doelstelling

Na de opleiding ken je de verschillende soorten brandfenomenen en blustactieken bij binnenbranden en kun je een brand lezen door toepassing van GO-RSTV, leiding geven aan een ploeg en de gevaren van een brand inschatten.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De opleiding richt zich tot alle brandweerlieden, die houder zijn van de graad sergeant of korporaal met het brevet M01. De lessen worden in groep van 6 en maximaal 12 cursisten gegeven.

Methode en leermiddelen

Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische toepassingen.

Inhoud

Theorie:
  • Realistisch brandverloop, gevaarlijke brandfenomenen, GO-RSTV, straalpijptechnieken, tactische ventilatie.

Praktijk:
  • Realistische oefeningen in attack-container en T-Cell.
  • Het aflegsysteem met O-bundels, straalpijptechnieken, 3D-rookgaskoeling, blustechnieken FO en vorderingstechnieken komen aan bod.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (permanente evaluatie). Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen)

Duur

18 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be