Home  > Brandweer  > Permanente vorming  > Bestrijding van aardgasbranden

Bestrijding van aardgasbranden

Doelstelling

De cursist is na de opleiding in staat om gasbranden te blussen op 100 mbar en 25 mbar. Hij heeft inzicht in de distributiewijze van gas, de werkwijze door de gasleveranciers bij interventies, de technieken die toegepast worden door de interventieploegen van de gasmaatschappijen om gaslekken te dichten. Hij is na de opleiding zeer bewust van de gevaren bij deze interventies. Hij kent de nodige begrippen zoals de vitale 5.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De opleiding richt zich tot alle brandweerlieden.
De lessen worden in groep van maximaal 12 cursisten gegeven.

Methode en leermiddelen

Doceren van het theoriegedeelte aan de hand van een PowerPointpresentatie en een syllabus. Het praktijkgedeelte gebeurt met speciaal ontwikkelde oefenobjecten: realistische branden op aardgas, benaderingsoefeningen, ...

Inhoud

  • Theorie rond aardgas.
  • Aantonen explosiegrenzen in de praktijk.
  • Afdichtingsmiddelen aardgas.
  • Kleine blusmiddelen.
  • Blussen in de praktijk.
  • Vitale 5.
  • Benaderen gasbranden.
  • Samenwerken met interventieploegen gasleverancier.

Beoordelingswijze

De docent beoordeelt de actieve deelname van de cursist.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
datum in overleg op aanvraag te bekomen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)

Duur

6 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be