Home  > Brandweer  > Inschrijven en annuleren

Inschrijven en annuleren

Brandweeropleidingen : hoe inschrijven ?

Inschrijven kan uitsluitend via het korps of hulpverleningszone. Je schrijft in per opleidingsmodule aan de hand van een volledig ingevuld 'inschrijvingsformulier brandweerdiensten', voorzien van ALLE nodige handtekeningen.
Je stuurt jouw inschrijvingsformulier naar het PIVO -  Opleidingscentrum voor de brandweer vóór de gestelde einddatum voor deze module (zie het opleidingsprogramma).
Indien er voor een opleiding een maximum aantal cursisten bepaald is, geldt de volgorde van inschrijving.

De FOD Binnenlandse Zaken past sinds enige tijd de reglementering steeds strikter toe. Het opleidingscentrum voor de brandweer dient de reglementering zoals bepaald in het K.B. van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten dus zeer strikt na te leven. Wij willen speciaal wijzen op regels met betrekking tot de inschrijvingen:
om geldig te zijn, moet de inschrijving voor een opleiding of voor één of meerdere modules die een opleiding vormen, gericht zijn aan het provinciaal opleidingscentrum ten laatste op het einde van de tweede maand die voorafgaat aan die gedurende welke de opleiding zal worden begonnen.

Gelieve de vermelde inschrijvingsdatum vermeld op elke opleidingsfiche dus nauwlettend toe te passen om problemen te vermijden.

Bedrijfsopleidingen : hoe inschrijven ?

Inschrijven kan door het 'inschrijvingsformulier bedrijven en instellingen' ondertekend terug te sturen naar het PIVO - Opleidingscentrum voor de brandweer.
Je kunt het formulier ook elektronisch sturen naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be, opsturen per brief of faxen naar 02-456 89 21.

Praktische inlichtingen over de cursus

Je ontvangt ongeveer 14 dagen vóór de opleiding een uitnodiging die de praktische inlichtingen over de cursus bevat. Mocht je op dat ogenblik echter nog vragen hebben, kun je ons gerust contacteren.
Indien de opleiding om organisatorische redenen niet kan plaatsvinden, brengen wij je hiervan tijdig op de hoogte.

Annulering van de inschrijving

Voor bedrijven geldt: een inschrijving voor een opleiding kan zonder kosten geannuleerd worden (schriftelijk via e-mail, fax of brief) tot 14 dagen vóór de aanvang van de opleiding. Nadien blijft de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd.
Voor zones gelden andere afspraken waar bij individuele annulaties kosten worden aangerekend (oa subsidiebedrag).

Brandweeropleidingen: facturatie

Je ontvangt bij de aanvang van de opleiding een factuur.

Bedrijfsopleidingen: facturatie

Na de opleiding ontvang je de factuur.

Aanwezigheden cursisten

Een cursist is stipt aanwezig bij de aanvang van de lessen. De aanwezigheden worden geregistreerd en aan het einde van elke opleidingsmodule meegedeeld aan de werkgever.
Bij afwezigheid verwittigt de cursist de PIVO Brandweerschool, minimaal 1 uur voor de aanvang van de VTO, op het nummer 02/456 89 20 en bevestigt dit via e-mail naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be