Home  > Brandweer  > Inschrijven en annuleren

Inschrijven en annuleren

Brandweeropleidingen : hoe inschrijven ?

Inschrijven kan uitsluitend via het korps of hulpverleningszone. Je schrijft in per opleidingsmodule aan de hand van een volledig ingevuld 'inschrijvingsformulier brandweerdiensten', voorzien van ALLE nodige handtekeningen.
Je stuurt jouw inschrijvingsformulier naar het PIVO -  Opleidingscentrum voor de brandweer vóór de gestelde einddatum voor deze module (zie het opleidingsprogramma).
Indien er voor een opleiding een maximum aantal cursisten bepaald is, geldt de volgorde van inschrijving.

De FOD Binnenlandse Zaken past sinds enige tijd de reglementering steeds strikter toe. Het opleidingscentrum voor de brandweer dient de reglementering zoals bepaald in het K.B. van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten dus zeer strikt na te leven. Wij willen speciaal wijzen op regels met betrekking tot de inschrijvingen:
om geldig te zijn, moet de inschrijving voor een opleiding of voor één of meerdere modules die een opleiding vormen, gericht zijn aan het provinciaal opleidingscentrum ten laatste op het einde van de tweede maand die voorafgaat aan die gedurende welke de opleiding zal worden begonnen.

Gelieve de vermelde inschrijvingsdatum vermeld op elke opleidingsfiche dus nauwlettend toe te passen om problemen te vermijden.

Bedrijfsopleidingen : hoe inschrijven ?

Inschrijven kan door het 'inschrijvingsformulier bedrijven en instellingen' ondertekend terug te sturen naar het PIVO - Opleidingscentrum voor de brandweer.
Je kunt het formulier ook elektronisch sturen naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be, opsturen per brief of faxen naar 02-456 89 21.

Praktische inlichtingen over de cursus

Je ontvangt ongeveer 14 dagen vóór de opleiding een uitnodiging die de praktische inlichtingen over de cursus bevat. Mocht je op dat ogenblik echter nog vragen hebben, kun je ons gerust contacteren.
Indien de opleiding om organisatorische redenen niet kan plaatsvinden, brengen wij je hiervan tijdig op de hoogte.

Annulering van de inschrijving

Een inschrijving voor een opleiding kan zonder kosten geannuleerd worden (schriftelijk via e-mail, fax of brief) tot 14 dagen vóór de aanvang van de opleiding. Nadien blijft de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd.

Brandweeropleidingen: facturatie

Je ontvangt bij de aanvang van de opleiding een factuur.

Bedrijfsopleidingen: facturatie

Na de opleiding ontvang je de factuur.

Aanwezigheden cursisten

Aan het einde van elke opleidingsmodule moet de cursist minimaal 75% effectieve aanwezigheid kunnen voorleggen om toegelaten te worden tot het examen. Geen enkele afwezigheid om welke reden dan ook (ziekte, interventie, werk- of gezinssituatie, …) komt in aanmerking om gelijkgesteld te worden met de effectieve aanwezigheid.
De kandidaat kan ervoor kiezen om het theoretisch gedeelte van een module niet bij te wonen. Hij deelt dit schriftelijk mee op datum van de inschrijving aan het opleidingscentrum.