Home  > Brandweer  > Over de school

Over de school

Het opleidingscentrum voor de brandweer

Het opleidingscentrum werd opgericht in 1989 en maakt sedert 2000 deel uit van het PIVO. Het centrum is gevestigd in de Poverstraat nr. 75 te 1731 Asse. De campus van 22 Ha is ondertussen uitgebouwd tot een volwaardig oefencentrum.

Opleidingen brandweer

Oefening flashover

Het opleidingscentrum voor de brandweer heeft als eerste en voornaamste opdracht de organisatie van vorming, training en opleiding voor het personeel van de openbare brandweerdiensten.
Naast de opleidingen tot het behalen van brevetten wordt veel aandacht besteed aan de opleidingen tot het behalen van getuigschriften en attesten.

Opleidingen bedrijven en instellingen

Simulatie vuurhaard

Bedrijven en instellingen kunnen terecht in het opleidingscentrum voor opleidingen met betrekking tot brandpreventie en - bestrijding. Het centrum ontwikkelde een aantal standaardopleidingen:

  • Voor al het personeel (theoretische sensibilisering en initiatie).
  • Voor de leden van interventieploegen (basis- en gevorderde opleiding).
  • Voor de leden van bedrijfsbrandweerploegen.

Na overleg met de klant stemt het opleidingscentrum graag het programma af op de werkelijke behoeften.

Docenten

Docenten brandweerschool

Een team van zeer ervaren lesgevers staat klaar om de opleidingsopdrachten op de best mogelijke manier uit te voeren.
Zij beschikken naast een gedegen theoretische kennis ook over een zeer rijke praktijkervaring.

Infrastructuur

Multifunctioneel vuurhuis

Het opleidingscentrum voor de brandweer realiseerde sinds kort een volledig nieuw oefencentrum.
Het komt hiermee tegemoet aan een steeds toenemende vraag naar praktijkgericht en vooral zo veel mogelijk realistisch oefenen.
De nieuwe multifunctionele oefeninfrastructuur laat toe alle situaties waarmee de doelgroepen geconfronteerd kunnen worden te simuleren en de gepaste bestrijdingsmiddelen aan te leren.
Het oefencentrum omvat:

  • Een vuurhuis met drie verdiepingen dat multifunctioneel werd opgevat en toelaat om zowel met echt vuur (vaste brandstof) als met oefenobjecten aangedreven op gas allerlei binnenbranden te simuleren.
  • Een oefengebouw bestaande uit een complex geheel van eengezinswoning, een appartementsgebouw, een industrieel gebouw en publiek toegankelijke ruimte waar perslucht- en evacuatieoefeningen kunnen worden georganiseerd.
  • Een brandplaat met oefenobjecten voor trainingen met kleine blusmiddelen.
  • Een brandplaat voor gevorderde en industriële brandbestrijding.
  • Een oefenplaat met flashovercontainers.
  • Een logistiek gebouw met overdekte oefenruimte, opslag van gevaarlijke stoffen en snelblussers, een parkeerruimte en technische werklokalen.