Home  > Brandweer  > Brevetopleidingen  > Crisisbeheer niveau 2 (OFF 2)

Crisisbeheer niveau 2 (OFF 2)

Doelstelling

Na deze opleiding heb je de uitgebreide kennis verworven van het KB Noodplanning en kan je op een juiste manier als Dir-BW een crisissituatie leiden. Je hebt een uitgebreide kennis verworden van SEVESO, ICMS, ICS, radiocommunicatie en radioactiviteit. Je hebt geleerd op welke manier je je moet laten informeren door de LVO ter plaatse en hoe je moet communiceren met de andere disciplines. Je weet welke gespreksgroepen je moet gebruiken en hoe je de Dir-CP-OPS moet briefen. Daarnaast kan je de Dir-CP-OPS ook ondersteunen door op de juiste manier het dashboard in te vullen en mee te waken over de informatiestroom naar de CP-OPS.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van de module crisisbeheer niveau 2, de adjudanten van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet OFF1 en luitenants en kapiteins van een hulpverleningszone zoals bedoeld als bijlage 1 KB opleidingen, mits houder van het certificaat CRI 1. Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht.

Methode en leermiddelen

Praktijkoefeningen, cases met XVR en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de theorie. De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster aan de start van hun traject.

Inhoud

De inhoud is wettelijk bepaald.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide delen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale opleidingsverantwoordelijke

Duur

40 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be