Home  > Brandweer  > Brevetopleidingen  > Crisisbeheer niveau 1 (OFF 1)

Crisisbeheer niveau 1 (OFF 1)

Doelstelling

Na deze opleiding heb je de kennis verworven van het KB Noodplanning en kan je op een juiste manier als LVO (Leider van Operaties) een crisissituatie inschatten. Je hebt geleerd op welke manier je je moet laten informeren door de ploegen ter plaatse en hoe je moet communiceren met de dispatching. Je kan de 360° verkenning en je kan op de juiste manier een motorkapoverleg doen. Je kan de ploegen in de rode zone aansturen en kan een situatierapport geven adhv het C.A.N.-report. Je weet welke gespreksgroepen je moet gebruiken en wanneer je moet opschalen. Je kent het verschil tussen mono-en multidisciplinair en hebt de nodige kennis verworven van perimeters, SEVESO en evacuatie. Daarnaast kan je de Dir-BW op de juiste manier briefen en ondersteunen d.m.v. het op de juiste manier invullen van het dashboard.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van de module crisisbeheer niveau 1, de sergeanten van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet M02 en adjudanten, luitenants of kapiteins van een hulpverleningszone zoals bedoeld als bijlage 1 KB opleidingen.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is acht.

Methode en leermiddelen

Praktijkoefeningen, cases met XVR en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de theorie. De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster aan de start van hun traject.

Inhoud

De inhoud is wettelijk bepaald.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide delen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale opleidingsverantwoordelijke

Duur

24 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be