Home  > Brandweer  > Brevetopleidingen  > Middenkader - M01

Middenkader - M01

Doelstelling

Behalve de technische bagage die iedere brandweerman/vrouw zich eigen maakt, moet een sergeant over grote verantwoordelijkheidszin beschikken. Je moet sociaal vaardig zijn om een hele ploeg te leiden, beslissingen te nemen en bevelen te geven tijdens interventies. Je krijgt de bevelvoeringsprocedure aangeleerd, waarna je gefundeerd leiding kunt geven aan jouw manschappen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De brandweermannen- en vrouwen en de korporaals van een hulpverleningszone, die houder zijn van het brevet B02.
Zij volgen deel 1 - generieke kennis en (als vrijwilliger) minstens één van de volgende modules uit deel 2, als beroeps moeten alle drie de delen gevolgd worden: PREV-1, FOROP-1 of "Competentiemanagement en evaluatie".
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is vijftien.

Methode en leermiddelen

Zandbakoefeningen, XVR-scenario’s, praktijk plaatsbezoek en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de theorie en praktijk.
De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster op de eerste lesdag.

Inhoud

De inhoud is wettelijk bepaald en omvat volgende onderwerpen:
bevelvoeringsprocedure, het besluitvormingsproces, beeldvorming en beoordeling, de verantwoordelijkheid van de bevelvoerder, het scenario van de interventie en de bevelvoering, het gemeentelijk rampenplan - structuur van de rampenplanning, ontplooiing van het gemeentelijk rampenplan, de veiligheidsdiensten, groepen, teamontwikkeling, opvang van schokkende ervaringen, bestrijding van incidenten met ondergrondse pijpleidingen.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale opleidingsverantwoordelijke en modulair

Duur

226 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be