Home  > Brandweer  > Brevetopleidingen  > Middenkader - M01: Eval

Middenkader - M01: Eval

Doelstelling

Module die inhoudelijk meer inzichten geeft in de evaluatie en coaching van medewerkers.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het getuigschrift PREV-1 de operationele en de administratieve personeelsleden van de hulpverleningszone, de leerlingen bedoeld in artikel 10, ยง 2, die het brevet OFF2 via aanwerving willen behalen en de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
Het minimum aantal deelnemers om de opleiding te organiseren is vijftien.

Methode en leermiddelen

Praktijkoefeningen en PowerPointpresentaties zorgen, samen met de syllabus, voor de ondersteuning bij het doceren van de theorie.
De lesdata zijn indicatief. De deelnemers krijgen het definitieve lessenrooster op de eerste lesdag.

Inhoud

De inhoud is wettelijk bepaald.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
lesdata: in overleg met de zonale opleidingsverantwoordelijke

Duur

28 uur

Prijs

op aanvraag te bekomen

Inschrijven

via mail door de zonale VTO verantwoordelijke naar pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor de brandweer
tel. 02-454 82 33
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be